• Các dịch vụ của trung tâm

    Các dịch vụ của trung tâm

      27/09/2016

    Trung tâm chuyên biệt Bình Minh ra đời nhằm đáp ứng rộng rãi và chuyên nghiệp hơn nhu cầu can thiệp đặc biệt đang ngày càng gia tăng trong xã hội hiện đại. Nhiều phụ huynh vẫn chưa có được kết quả như mong đợi đối với con em mình hay chưa có một phương pháp can thiệp nào thỏa đáng, phù hợp với hoàn cảnh và điều...